Támogatás


- Technológia megújítás, valamint ingatlan és infrastrukturális beruházás a Start Marketing Kft.-nél - 2022
A Start Marketing Kft Pályázati Támogatása - 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
- Munkahelyi képzések a Start Marketing Kft.-nél - 2019-2020


A kedvezményezett: START MARKETING Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Munkahelyi képzések a Start Marketing Kft.-nél
A projekt azonosító: GINOP-6.1.6-17-2018-00123
A szerződött támogatás összege: 8 508 213 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projektidőszak: 2019.01.01. – 2020.02.12.

A projekt alapvető célja hasznos munkahelyi képzések lebonyolítása az START MARKETING Szerelő és
Kereskedelmi Kft-nél.
A projektet egy igényfelmérés előzte meg, ahol azt tapasztaltuk, hogy az IKT kompetencia fejlesztése mellett
olyan képzésekre van munkavállalóinknak szükségük, amelyek a munkavégzésbeli hatékonyságot, a
kommunikációs hatékonyságot fejlesztik. E kívánalmaknak feleltethető meg az alábbi 3 tervezett képzés:
Folyamattervezési, -szervezési tréning, a Szervezetek működése a gyakorlatban tréning, illetve az Érzelmi
intelligencia tréning. A fentieken túl az igényfelmérés során 2 olyan terület merült fel, ahol fejlesztés szükséges:
információbiztonság, adatvédelem, illetve pénzügyi ismeretek.
A projekt során megvalósuló valamennyi képzés külső szolgáltatótól vásárolt képzés lesz. A képzések közül az
Információbiztonság, adatvédelem képzés kapcsolódik az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához (azon belül is az
informatikai adatvédelem célterületéhez kapcsolódik).
Vállalkozásunk jövőbeli humán-erőforrás szükségletét tekintve a folyamatos fejlődésnek köszönhetően további
munkavállalók felvételét tervezzük a középtávú fejlesztési tervünkben.
A képzések ütemezését úgy határoztuk meg, hogy tekintettel kívántunk lenni a képzésben résztvevő
munkavállalók érdekeire (pl. leterheltségi szintek, szabadságolási időszakok).
A tervezett képzések célja, hogy a fejlesztendő tevékenységeinket megfelelő struktúrában, hatékonyan tudjuk
működtetni. Hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsment javításához, a munkavégzés
támogatásához, az ügyfelek eléréséhez, az üzleti modell fejlesztéséhez, kiegészítve az adatvédelmi és
táblázatkezelési kompetenciák fejlesztésével.
Nagy reményekkel, és elvárásokkal látunk hozzá a pályázat megvalósításához.